Meubelontwerpen

Bij de meubelontwerpen gaat Makaske uit van het principe ruimte en restruimte. Dit is het beste zichtbaar in de kistenkast en het CD opbergsysteem. De kistenkast is door het Stedelijk Museum Zwolle in 2011 aangekocht. In ontwikkeling is de stokkenkast, welke in de loop van 2021 gepresenteerd zal worden.

Kistenkast 2007
Modulair CD opbersysteem